Prinsip Kerja Motor Starter

Thursday, February 23rd, 2017 - Kelistrikan, Sepeda Motor

Prinsip Kerja Motor Starter Sepeda Motor

Jika sebuah penghantar atau konduktor dialiri arus listrik, maka disekitar penghantar akan timbul medan magnet. Arah medan magnet yang dihasilkan tergantung dari arah arus listrik yang mengalir pada penghantar. Seperti gambar di bawah ini

Prinsip Kerja Motor Starter Sepeda Motor,kerja motor starter,cara kerja motor starter type planetary,prinsip kerja motor starter jenis reduksi,prinsip kerja motor starter adalah,cara kerja motor starter pada saat posisi on,pengetesan kerja motor starter tanpa beban,prinsip kerja motor starter pdf,cara kerja motor starter,prinsip kerja motor starter,cara kerja motor starter konvensional,cara kerja motor starter tipe reduksi,cara kerja motor starter tipe planetary,cara kerja motor starter tipe konvensional,prinsip kerja motor starter tipe konvensional,cara kerja motor starter tipe bendik,cara kerja motor starter secara singkat,proses kerja motor starter,cara kerja motor starter alat berat,animasi prinsip kerja motor starter,cara kerja motor starter adalah,cara kerja motor starter pada alat berat,animasi cara kerja motor starter,dasar kerja motor starter pada mobil adalah,perbedaan cara kerja motor starter dengan alternator,sistem kerja motor starter biasa,bagaimana cara kerja motor starter,cara kerja motor starter saat pinion berkaitan penuh,jelaskan pengetesan kerja motor starter tanpa beban,bagaimana prinsip kerja motor starter,cara kerja motor starter tipe biasa

Gambar 1. Arah medan magnet listrik pada penghantar

Jika menggunakan kaidah sekrup ulir kanan maka arah medan magnet searah dengan putaran jarum jam ( gambar 1.a) tetapi jika menggunakan kaidah ibu jari kanan maka ibu jari menunjukkan arah arus sedangkan keempat jari menunjukkan arah medan magnet (gambar 1.b)

Hubungan antara arah arus, arah garis gaya magnet, dan arah gaya dorong pada penghantar merujuk pada aturan/kaidah tangan kiri Fleming.

Kaidah tangan kiri Fleming

Gambar 2. Kaidah tangan kiri Fleming

Dalam simbol listrik dapat digambarkan jika arah arus menjauhi digambarkan lingkaran yang di silang (⊗) jika arah arus listrik mendekati digambarkan lingkaran yang di beri titik pada pusatnya (⦿) sebagai berikut.

Bila penghantar yang dialiri arus listrik ditempatkan diantara dua kutup magnet permanen maka garis-garis gaya magnet pada magnet permanen dan pada penghantar akan saling berinteraksi sebagi berikut :

Interaksi medan magnet

Gambar 3. Interaksi medan magnet

  • Garis gaya magnet yang searah akan saling memperkuat dan garis gaya magnet yang berlawanan saling memperlemah.
  • Pada kumparan akan timbul gaya elektro magnet sehingga kumparan terdorong kebawah (sesuai arah panah)
Arah gerakan penghantar

Gambar 4. Arah gerakan penghantar

Sebuah penghantar berbentuk U ditempatkan diantara dua kutup magnet permanen, kemudian pada penghantar tersebut dialiri arus listrik maka penghantar akan berputar.

Sisi penghantar dengan arah arus mendekati (⊗)  terdorong keatas dan sisi penghantar dengan arah arus menjauhi (⦿) terdorong kebawah, sehingga pada sumbu penghantar terdapat gaya saling berlawanan (kopel) dan penghantar akan berputar searah putaran jarum jam.

Prinsip kerja Motor starter satu siklus dengan kumparan anker tunggal dijelaskan sebagai berikut Arus listrik mengalir dari ⊕ baterai → sikat positif komutator → sikat negatif → baterai.

  • Sisi kumparan ⊗ (arus menjauhi kita) membentuk medan magnet dengan garis gaya magnet searah putaran jarum jam.
  • Medan magnet yang timbul diantara kutup-kutup, magnet saling berinteraksi dengan medan magnet yang timbul pada kumparan menghasilkan gaya magnet yang mengarah kebawah (arah panah).

    Prinsip kerja Motor starter satu siklus dengan kumparan anker tunggal

    Gambar 5. Prinsip kerja Motor starter satu siklus dengan kumparan anker tunggal

  • Sisi kumparan dengan arus mendekati kita (⦿) membentuk medan magnet, dengan garis gaya magnet berlawanan arah putaran jarum jam.
  • Medan magnet yang timbul antara kutub-kutub magnet saling berinteraksi dengan medan magnet pada kumparan dan menghasilkan gaya magnet mengarah keatas. Akibat dari arah kedua gaya magnet yang berlawanan tersebut maka anker akan berputar setengah putaran searah jarum jam (lihat gambar 6 a. dan 6b.)

Bila arah arus pada kumparan yang memotong kutup magnet diarahkan hanya satu arah melalui lamel komutator, maka akan menghasilkan putaran motor yang teratur secara terus menerus atau kontinyu.

Torsi yang terjadi akan tergantung pada kuat medan magnet, dan panjang kumparan yang berada dalam medan magnet.

Dalam motor yang sebenarnya terdapat beberapa set atau pasangan kumparan yang disebut armature untuk menjamin putaran motor yang lebih teratur.

armature motor starter

Gambar 6. Armature motor starter

Dari uraian diatas kita dapat mempelajari tentang prinsip kerja motor starter pada sepeda motor.